تازه های کتابخانه

با عددها دوست می‌‌شوی؟

 • نویسنده: نویسنده لاله جعفری؛تصویرگر علی خدایی
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: ‏‫1394‬
 • موضوع: ; Number concept

موش سر به هوا

 • نویسنده: نویسنده فرهاد حسن زاده؛تصویر گر علی خدایی
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: خدایی
 • موضوع: ; داستان های تخیلی

از من بپرس

 • نویسنده: نویسنده برنارد وابر؛تصویرگر سوزی لی, مترجم میترا نوحی جهرمی
 • ناشر: گیسا
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: لی, مترجم: جهرمی
 • موضوع: ; Picture books for children

زنگ عروسک‌سازی

 • نویسنده: نویسنده زینب حسینجانی؛عکاسان هاتف همایی،‌حامد بادامی
 • ناشر: نشر طلایی
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: عکاس: همایی, عکاس: بادامی
 • موضوع: ; Dollmaking

مگر لب زیپ دارد

 • نویسنده: سروده غلامرضا بکتاش؛تصویرگر منصوره محمدحسینی
 • ناشر: امیرکبیر، کتاب های شکوفه
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: محمدحسینی
 • موضوع: ; شعر کودکان

لولوی پشت شیشه

 • نویسنده: شاعر مریم اسلامی؛تصویرگر غزاله بیگدلو
 • ناشر: بداهه
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: بیگدلو
 • موضوع: ; Children's poetry

مسابقه تونل کنی

 • نویسنده: نویسنده کلر ژوبرت؛تصویرگر محسن محمدمیرزایی
 • ناشر: محراب قلم، کتاب های مهتاب
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; داستان های حیوانات

دنیا پر از مورچه شده

 • نویسنده: نویسنده مجید راستی؛تصویرگر حدیثه قربان
 • ناشر: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: قربان
 • موضوع: ; خواب دیدن -- داستان

به خاطر دوستی

 • نویسنده: نویسنده جمال اکرمی؛تصویرگر نیلوفر برومند
 • ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: برومند
 • موضوع: ; Animals -- Fiction

خط‌ خطکی فوتش کن

 • نویسنده: نویسنده یگانه مرادی لاکه؛تصویرگر الهه جوانمرد, ویراستار پژمان واسعی
 • ناشر: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: جوانمرد, ویراستار: واسعی
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی